prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Čištění pilových listů, upínání listů do rámu, řezání

 

Čištění pilových listů

Nástroje je důležité preventivně čistit, nejlépe po každém přebroušení. Nečistoty na nástroji zkreslují kontrolu stavu zubů, znečišťují brusný kotouč, v krajních případech jsou schopny nástroj zcela vyřadit z práce (nánosy zmenšují účinek rozvodu-pěchu-stelitového návaru, způsobují vyšší tření v řezu).

K čištění je nejlépe použít speciální čistící prostředky k tomu určené. Pokud ta možnost není, lze je nahradit směsí petroleje a nafty, benzínem, dočasně rozpouštědlem na laky nebo trichloretylénem.

 

Při práci

Upínání listů do rámu

Upínání nástrojů je třeba vždy provádět v souladu s návodem výrobce stroje (napínací síla) a to pouze za použití originální (nenadstavené) upínací páky. Dotahování pákou provádí vždy pouze jeden pracovník, neboť takto jsou tyto páky při jejich výrobě dimenzovány (1 muž, cca 90 kg).

Při řezání se listy vlivem tření zahřívají a v nástroji dochází k tepelné roztažnosti. Toto se koriguje kontrolou a případným jemným dotažením po určité době řezání (různí se, bývá kolem 30 – 45 minut, podle stylu řezání). Je jasné, že pokud se listy tímto způsobem při zahřívání prodlužují, že se při ochlazování opět stahují do původní polohy. Proto je nutné, je-li přestávka v práci, závěsy uvolnit. Jestliže toto nebude provedeno, hrozí, že napnutá pila při chládnutí napraskne nebo se zcela roztrhne.

 

Řezání

Řezání samotné se řídí jednak hodnotami udávanými výrobcem stroje, jednak znalostmi a zkušenostmi obsluhy. Hodnoty posuvů se nastavují dle stavu a povahy řezaného materiálu.

Pro celkovou životnost pil je dobré nenechávat je řezáním zcela ztupit. Brusič nemusí pak tolik odbrušovat, nehledě na to, že na tupé zuby vznikají nepoměrně větší tlaky než na ostré břity. Opět bývá častou příčinou praskání pil v zubových mezerách a nekvalitního řezu

Stelitovanými pilami je vhodné řezat rozmrzlé a odkorněné dřevo. V kůře dřeva povalujícího se na zemi se zachycují kamínky a písek a tyto mají tendenci ulamovat špičky zubů při řezání.

Tomuto lze částečně zabránit tím, že se při výrobě definuje řezání dřeva s kůrou a před sadu stelitovaných zubů se vyrobí několik zubů bez stelitového návaru (ostrých) které fungují jako předčišťovací zuby (vnikají do dřeva jako první a tím předčistí cestu zubům s návarem). Efekt tohoto ovšem není zaručitelný.