prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Odstoupení od smlouvy

 

Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14-ti denní lhůtě?
V případě, že jste uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel a kupní smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetového obchodu), máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v naší kamenné prodejně.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 

Kde zboží vrátit

 • Zboží můžete vrátit v sídle firmy.
 • Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na naši adresu.
PILANA MARKET, s.r.o.
Žižkova 335
768 24 Hulín

 

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů ode dne od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vráceného zboží zpět na naši adresu (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.
V obou případech přiložte Formulář pro odstoupení od smlouvy (pdf, 436 kB).

 

Je dobré vědět

►  Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má PILANA MARKET, s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 

►  Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít PILANA MARKET, s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Vyzkoušením zboží je myšleno převážně jeho nasazení na stroj, zda odpovídá uchycení apod.. Nikoliv jeho použití v praxi.
Je důležité si také uvědomit, že použitím určitého zboží je opotřebení nevratné. Z toho důvodu nelze zboží vrátit. Např.použitím řezných nástrojů dojde k jejich opotřebení, kdy následným přebroušením dojde k úbytku řezné plochy a nelze tento výrobek již nabízet jako nový.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
 

►  Dodržení 14-ti denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
Odstoupení od smlouvy můžete zaslat písemně nebo elektronicky (prodej@pilanamarket.cz).
V obou případech přiložte Formulář pro odstoupení od smlouvy (pdf, 436 kB).
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.
 

►  Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
Nejlepší možností je zaslání vyplněného Formulář pro odstoupení od smlouvy (pdf, 436 kB) a kopie nákupního dokladu, který jste obdrželi při koupi zboží.

 

Jaké zboží nelze vrátit?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

 

Stručný přehled na závěr

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vrácené zboží nám již bylo odesláno).

 

Důležitý dokument ke stažení

Formulář pro odstoupení od smlouvy (pdf, 436 kB)