prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Doporučení pro použití pilových pásů na dřevo

 

Rozměry:

Rozměry pilového pásu se řídí podle použitého stroje a způsobu řezání materiálu.
Šířku pilového pásu u typů 5340 – C75 nebo 5340 – UDD určuje nejmenší rádius, který se vyřezává v materiálu. Jinak smí být nejvýše o 10 mm širší, než je šířka oběžných kol daného stroje.
Doporučené hodnoty šířky pilových pásů podle minimálního rádiusu:
 

   Minimální rádius [mm] 25 52 100 150 200 300 400 500 600 700
   Šířka pásu [mm] 6 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 

U pilových pásů typu 5340 – WM1, 5340 – WM2 a 5340 – WM3 je šířka pásů daná výrobcem stroje a je odvozena z oběžných kol.
Tloušťka pilového pásu nesmí překročit hodnotu S1, protože materiál pilového pásu by byl při ohybu příliš namáhán a mohlo by dojít k jeho mechanickému poškození.
 

Vzorec pro výpočet tloušťky listu

Při volbě rozteče zubu se vychází z výšky řezaného materiálu. Doporučuje se 3 až 5 zubů v záběru.

 

Provozní podmínky:

Maximální řezná rychlost pilového pásu je předepsána výrobcem pásové pily. Obvykle se pohybuje v rozmezí 20 – 35 m/s. Platí obecná zásada, že čím tvrdší je řezaný materiál, tím menší je řezná rychlost.

 

Zásady při používání:

 1. Před zahájením řezání je nutné překontrolovat, zda je pilový pás správně naostřen, rozveden a zda není poškozen nebo vyhřátý. Vyhřátí pilového pásu se projevuje zabarvením pásu fialovou barvou i po vychladnutí pásu.
 2. Pilový pás musí být dostatečně napnutý. Vyvarujte se ale velkému napnutí pásu, které by mohlo způsobit roztržení pásu.
  Doporučené maximální hodnoty napnutí pilového pásu:
   

  Typ: 5340 C75, 5340 UDD

  Provedení
  H x S x T [mm]
  Tahové napětí
  σ [MPa]
  Napínací síla
  [N]
  6 x 0,5 x 4 25 105
  8 x 0,5 x 5 25 142,5
  10 x 0,6 x 6 25 211,5
  12 x 0,6 x 7 30 320
  15 x 0,6 x 7 30 428
  16 x 0,6 x 7 30 464
  20 x 0,6 x 8 30 585
  25 x 0,6 x 8 30 893
  25 x 0,7 x 8 30 1006
  30 x 0,7 x 10 30 1245
  35 x 0,8 x 10 40 1702
  40 x 0,7 x 10 45 2190
  40 x 0,8 x 10 45 2550
  45 x 0,9 x 12 50 3564
  50 x 0,9 x 12 50 4014
   


  Typ: 5340 WM1, 5340 WM2, 5340 WM3

  Provedení
  H x S x T [mm]
  Tahové napětí
  σ [MPa]
  Napínací síla
  [N]
  32 x 0,9 x 22 40 1840
  32 x 1,0 x 22 40 2040
  32 x 1,1 x 22 40 2240
  35 x 0,9 x 22 40 2050
  35 x 1,0 x 22 40 2280
  35 x 1,1 x 22 40 2510
  40 x 0,9 x 22 45 2700
  40 x 1,1 x 22 40 2930
  50 x 1,1 x 22 50 4760

   
 3. Vedení pilového pásu a vodící kolečka musí být zbaveny pilin a pryskyřice. Vůle mezi vodítky a pásem smí být nejvýše 0,2mm. Vzdálenost horního vodítka od řezaného materiálu se volí co nejmenší, aby tuhost pásu byla co největší.
 4. Řezaný materiál držet oběma rukama tak, aby tělo bylo mimo rovinu pilového pásu. Materiál neřezat násilím.
 5. Zahájit řezání až po dosažení plné řezné rychlosti. Čas doběhu pilového pásu nezkracovat třením o bok pilového pásu ani dořezáváním materiálu.
 6. Při řezání velkých rozměrů je nutno používat pevného vedení. Při dořezávání materiálu, používat přidržovacích pomůcek.
 7. Pilový pás je nutno pravidelně vyměňovat a odstavovat (přesto, že není otupen), zachovávají se tak mechanické vlastnosti materiálu pásu.
 8. Pilový pás by se neměl v žádném případě vyhřát. Pokud se tak stane, pás okamžitě odstavit a po vychladnutí znovu rozvést a naostřit, případně zkontrolovat jeho rovinnost. Aby nedošlo k vyhřátí je nutno dbát na včasné ostření a dodržování řezných podmínek.
 9. V případě výskytu prasklin pás vyřadit.
 10. Po skončení práce nenechávat pilový pás na stroji napnutý, vždy jej uvolnit.

 

Údržba:

Rozvod se provádí na 1/2 až 2/3 výšky zubu a rozvádí se na každou stranu přibližně o 1/3 až 1/2 tloušťky pilového pásu. U měkkých dřev může být rozvod zubů i větší, ale nikdy nesmí dojít k takovému vyhnutí zubů, aby mezi břity zůstal nevyřezaný klín dřeva. Při rozvádění dodržujte stejnou hodnotu rozvodu po celé délce pásu. Dbejte především na rovnoměrnost rozvodu (odchylka max. 0,1mm). V opačném případě dochází k zabíhání pásu na stranu většího rozvodu.
Ostření zubů se provádí keramickým kotoučem (umělý korund) střední hrubosti zrna. Ostří se čelo zubu. V případě výrazného otupení se přebrušuje i hřbet zubu. Při ostření zabraňte nežádoucímu zčernání (vyžíhání) ostřené části zubu.
Při broušení je důležité zachovat rádius v patě zubu. Ostrý přechod tvaru v patě zubu napomáhá vzniku trhlin v materiálu.