prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Geometrie pilových pásů

Základní geometrické charakteristiky pilového pásu

 

  • b = šířka pásu
  • s = tloušťka pásu
  • h = výška zubu
  • t = rozteč zubu
  • α = úhel čela
  • γ = úhel hřbetu
  • w = šířka rozvodu

 

 

Základní charakteristiky - šířka pásu, tloušťka pásu a délka pásu jsou určeny konkrétním typem stroje - pásovou pilou.

Zubová rozteč, úhel čela a šířka rozvodu výrazně ovlivňují řezné podmínky a tím i výslednou kvalitu řezu.

Pokud si nejste jistí s výběrem pásu pro vaši aplikaci, neváhejte se obrátit na naše obchodní zástupce, kteří Vám ochotně s volbou pásu pomohou. 

Rozvod zubů

Rozvod zubů, neboli vychýlení zubů do stran, je nezbytný pro to, aby proříznutá drážka v obrobku byla širší než samotné tělo pásu. Bez něj by docházelo k nadměrnému tření, růstu spotřeby energie a zvyšování teploty řezání. Přesnost rozvodu je kritická pro užitnou hodnotu pásu – zásadně ovlivňuje kvalitu řezu a celkovou životnost pásu. Při výrobě je přesnost rozvodu 100% kontrolována. V moderních výrobách se ke kontrole používá bezkontaktní měření pomocí CCD kamer.

Existuje mnoho druhů rozvodů jak pro konstantní tak variabilní rozteče. Nejčastěji používaný je skupinový rozvod, který obsahuje jeden shrnovací (nerozvedený) zub, a následně se střídá vychýlení zubu doleva a doprava

 

Druhy rozvodů:

Standardní - používá se na pásech s konstantní roztečí < 10 TPI

Variabilní - skupinový rozvod pilových pásů s variabilní roztečí

Vlnitý - pro pásy s velmi jemnou roztečí 14 - 32 TPI

Variabilní progresivní - velikost rozvodu se v rámci jedné skupiny progresivně mění

 

Kontrola rozvodu

Přesnost rozvedení zubů významně ovlivňuje řezné vlastnosti a užitnou hodnotu pilového pásu. Hlavním kritériem je stejnoměrné vychýlení zubů do obou stran. Vzhledem k důležitosti správného rozvodu je při výrobě věnována velká pozornost kontrole rozvodu. Kvalita rozvodu může být kontrolována automaticky, např. pomocí CCD kamery, která kontroluje rozvod s přesností 0,002 mm.

 

Zubová rozteč

Volba rozteče zubů, někdy také označovaná jako TPI – teeth per inch = počet zubů na palec, je závislá na charakteristice obrobku. Pro řezání velkých průměrů se používají pilové pásy s hrubou roztečí. Pro obrobky s malým průměrem a profily je nutné použít pás se zuby s malou roztečí, aby byly vždy v záběru alespoň 2 zuby současně. S klesajícím počtem zubů v záběru, roste řezný výkon. To je dáno rozložením tlaku na menší počet zubů, čímž se zvyšuje schopnost jednotlivých zubů vniknout do materiálu. Měkké materiály jako např. hliník nebo bronz, potřebují zvětšený prostor pro vynášení třísek, jinak by docházelo k jejich hromadění, což by se negativně projevilo na kvalitě obrobené plochy

Na obrázku konstantní rozteče je zakótovaná rozteč TPI 4 - na délce jednoho palce jsou 4 zuby. Z hodnoty TPI lze vypočítat vzdálenost mezi jednotlivými řeznými hranami zubů = TPI/25,4

Rozeznáváme základní dva druhy zubových roztečí

Konstantní rozteč - po celé délce pásu, mají jednotlivé zuby mezi sebou stejnou mezizubovou mezeru.

Variabilní rozteč - označená dvěma čísly X/Y, (např.10/14) - čísla označují minimální a maximální rozteč zubů ve skupině. Na páse se zpravidla opakuje skupina 7 zubů s variabilní (proměnlivou roztečí). Tato skupina se na pásu neustále opakuje. Variabilní ozubení se využívá k dosažení větší univerzálnosti použití pásu. Variabilní ozubení se uplatní především v provozech, kde se často střídá dělení obrobků z profilů s dělením plného materiálu. Současně variabilní ozubení potlačuje vznik vibrací vznikajících při dělení.