prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Geometrie zubů pilových kotoučů SK

 

 • FZ ............. rovný zub
 • FZ N ......... rovný zub s negativním úhlem čela
 • LFZ .......... rovný zub s omezovačem úběru třísky

 • WZ ............ střídavý zub
 • WZ N ........ střídavý zub s negativním úhlem čela
 • LWZ .......... střídavý zub s omezovačem třísky
 • SSW .......... střídavý zub s negativním úhlem čela

 • TZF ........... trapézový zub střídavě s rovným zubem
 • TFZ N ........ trapézový zub střídavě s rovným zubem s negativními úhly čela

 • TZ ............. trapézový zub

 • DHZ ........... rovný dutý zub střídavě se střechovitým dutým zubem
 • DHZ N ........ rovný dutý zub střídavě se střechovitým dutým zubem s negativními úhly čela

 • KON ............ kónický zub

 • HR ............ rovný zub s radiusem