prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Odstraňování problémů při použití pilových pásů

 

Nejčastější příčiny problémů při řezání pilovými pásy jsou nesprávně zvolený typ pilového pásu, rozměry pilového pásu nebo nevhodně zvolená rozteč zubů pro řezaný materiál. Druhou nejčastější příčinou problémů je nedodržení optimálních řezných podmínek a použití nedostatečně rozvedeného nebo otupeného pilového pásu.

 

Nejčastější problémy a jejich možné řešení

Nejčastější problém
Pravděpodobná příčina
Řešení
Popraskaný/roztržený pás
nesprávná rozteč
zvolit pás s takovou roztečí, aby v záběru bylo 3 – 5 zubů
příliš velké přepětí pásu
snížit napětí pásu mezi oběžnými koly
velký posuv
snížit přítlak materiálu na pás
zuby v kontaktu s materiálem ještě před řezáním
upravit vůli pás-materiál na minimálně 10mm před řezáním
malý průměr oběžných kol
použít slabší pás
boční tlak na pilový pás
ručně seřídit
tření pásu o unášecí kola
upravit rovnoběžnost kol
Podřezávání pásu
velký posuv
snížit posuv
nedostatečné napnutí pásu
dopnout pás
poškozená hrotnice zubů
použit pilový pás s tvrdšími zuby (kalené)
velká vůle mezi vodícími kolečky a pásem
stáhnout vodící kolečka
velká vzdálenost vodítka od materiálu
upravit vzdálenost vodítka
Hrubý řez
velký posuv
upravit řezné podmínky
nevhodná rozteč zubů
použít vhodnou rozteč
Předčasné otupení zubů
řezání hřbetem zubu
obrátit pás
vysoká řezná rychlost
snížit řeznou rychlost
Vylamování zubů
velký tlak na pás
snížit posuv
nesprávná volba rozteče zubů
použít vhodnou rozteč
řezání hřbetem zubu
obrátit pás
nečistoty v řezaném materiálu
vyvarovat se řezání v místech výskytu nečistot (kameny, kov, a pod.)
Zkroucení pásu (volné řezání)
pás zadřený v řezu (nebo se předírá)
snížit posuv
volné vedení pásu
upravit vedení pásu