prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Pokyny pro správné používání pilových kotoučů SK

Pokyny pro správné používání pilových kotoučů SK

Pro dosažení co nejlepších provozních vlastností kotoučů doporučujeme dodržovat několik následujících zásad:

 • stroj musí být v dobrém stavu a bez vibrací
   
 • příruby pro upínání pilových kotoučů musí mít stejný průměr přibližně 1/3 průměru kotouče
   
 • příruby musí být čisté a je nutné zkontrolovat jejich boční házivost na hřídeli stroje
   
 • zkontrolujte hřídel stroje, musí být dokonale rovná (viz obr. 1)
   
 • břity musí být vždy včas naostřené s dodržením všech původních úhlů
   
 • nejvhodnější způsob přeostření (viz obr. 2)
   
 • zvětšením upínacího otvoru o více než 20 mm (viz obr. 3) pozbývá kotouč svých původních vlastností a muže dojít k nestabilitě
   
 • omezovač tloušťky třísky je nutné odbrušovat společně se slinutým karbidem a udržovat přesah v rozpětí (viz obr. 4)

 

(obr. 1)

 

(obr. 2)

 

(obr. 3)

 

(obr. 4)