prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Technické informace k pilovým listům na kov

 

Volba správného druhu strojních pilových listů

Volba pilového listu se správným počtem zubů na 25mm závisí na rozměrech a druhu řezaného materiálu.

14 zubů / 25 mm - pro řezání tenkých materiálů všech druhů jako jsou roury, trubky, profily apod.
10 zubů / 25 mm - pro řezání malých a středních tlouštěk všech druhů materiálu
  6 zubů / 25 mm - pro řezání velkých tlouštěk všech druhů materiálu
  4 zubů / 25 mm - pro řezání velkých tlouštěk měkkých materiálů

 

Doporučený počet zubů na 25mm pro jednotlivé druhy materiálu:

Materiál
Průměr materiálu (mm)
10-30
30-100
100-250
Počet zubů na 25mm
 Automatová ocel
 Stavební ocel
 Konstrukčni ocel
14-8
8-6
6-4
 Zušlechtěná ocel
 Nitridová ocel
14-8
8-6
6-4
 Nelegovaná nástroj. ocel
 Legovaná nastr. ocel
10-8
6-4
4
 Pérová ocel
14-8
8-6
6-4
 Žárupevná ocel
 Nerezová ocel
8-6
6-4
6-4
 Ocel a temp. litina do 200HB
 Šedá litina přes 200HB
8-6
6-4
4
 Litina
10-8
8-6
6-4
 Dural
 Bronz
 Hliník
 Mosaz
6-4
6-4
6-4

 

Menší počet zubů platí pro řezání větších tlouštěk a větší počet zubů pro řezání slabých profilů.

 

Návod na správné použití strojních pilových listů

 1. Je třeba věnovat strojním pilovým listům stejnou péči jako je věnována jiným obráběcím nástrojům.

 2. Udržovat strojní pilu v dobrém technickém stavu. Zvlášť je třeba kontrolovat zda:

 •  je funkčně v pořádku zvedací zařízení a jeho chod,
 • zda olejová pumpa zvedacího zařízení je čistá a prostá vzduchových bublin. 
 1. Upevnit pilový list do stroje ve správné poloze a tento správně napnout.

 2. Řezaný materiál upínat pevně do svěráku tak, aby byl co největší počet zubů (nejméně 4, nejvíce 30) v záběru.

 3. Při řezání více kusů musí být každý kus pevně upnut.

 4. Při řezání odlitků důkladně pilníkem nebo ocelovým kartáčem odstranit z povrchu odlitku písek, který způsobuje velmi rychlé otupení pilového listu.

 5. Při spouštění stroje snižovat rám pily opatrně a změnit tlak nebo snížit posuv pro několik prvních řezů (Platí při prvním použití nového listu).

 6. Nepoužívejte příliš velký ani příliš malý tlak.

 7. Při řezání používejte zásadně chladící kapalinu.

 8. Při odříznutí dvou nebo tří kusů překontrolujte napnutí pilového listu.

 9. Po určité době řezání kontrolujte dobu řezu a je-li tato nepoměrně dlouhá, vyměňte ihned pilový list za nový.

 10. Nikdy nezačínejte řezat novým pilovým listem ve starém řezu. Rozvod opotřebovaného listu byl již menší a řez je pro nový pilový list příliš úzký. Je třeba materiál uvolnit, otočit a začít řezat znovu.

 

Závady a jejich příčiny

1.  Rychlé otupení

 • při nesprávné volbě počtu zubů
 • při nepřesném upnutí pilového listu
 • při velké rychlosti - zvláště při řezání tvrdých materiálů
 • příliš velký tlak - rychlé otupení zubů
 • nedostatečný tlak - zuby třou a nezařezávají
 • nedostatečné chlazení
 • při závadách v mechanismu pro zpětný chod

2.  Vylamování zubů

 • příliš malý počet zubů na 25mm při řezání slabých dílců
 • při řezání ostrých hran nebo tenkých kusů tak, že nejsou v záběru aspoň 3 za sebou jdoucí zuby
 • při nesprávném upnutí materiálu

3.  Zlomení pilového listu

 • neodborné napnutí pilového listu v rámu stroje
 • nevhodně volený pilový list pro velký posuv
 • neopatrné spouštění rámu
 • nedokonale upnutý řezaný materiál
 • zavedení nového pilového listu do řezu vytvořeného opotřebovaným pilovým listem
 • vzpříčení materiálu při dokončování řezu
 • vadná ložiska ve stroji nebo vadný zdvih

4.  Křivý řez

 • špatné uchycení pilového listu ve stroji
 • nedostatečně upnutý pilový list
 • nedostatečně upnutý řezaný materiál
 • příliš velký tlak a nevhodný pilový list
 • tvrdá místa v řezaném materiálu
 • vadný stroj - opotřebení ložisek, posunutí rámu

 

Správnou volbou pilového listu pro určitý druh materiálu a jeho rozměry jakož i dodržováním uvedeného návodu na používání pilových listů
docílíte hospodárného řezného výkonu.