prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Technické informace pro pilové kotouče z nástrojové oceli

 

Pilové kotouče na dřevo

Pilový kotouč je rotační řezný nástroj tvaru kruhového listu s mnoha řeznými hranami na obvodě,který je určený pro strojní řezání dřeva a materiálů na bázi dřeva. 

Pilový kotouč je vyroben z ušlechtilé nástrojové oceli, je tepelně zpracován, vyrovnán, vytužen, rozveden a naostřen.

 • materiál:
  Pilový kotouč je vyroben z oceli 75Cr1. (DIN 1.2003); (ČSN 19418)
 • tepelné zpracování:
  Pilový kotouč je kalen na 44-48 HRc do tloušťky těla 3 mm a na 42-46 HRc pro tloušťku těla nad 3 mm.
 • vyrovnání:
  Při rovnání pilového kotouče se odstraní úchylky rovinnosti tj. vypukliny nebo prohlubeniny tak, aby axiální házivost pilového kotouče nepřekročila
  • hodnotu 0,2mm u pilového kotouče do průměru 200mm
  • hodnotu 0,4mm u pilového kotouče do průměru 500mm
  • hodnotu 0,6mm u pilového kotouče do průměru 800mm
  • hodnotu 0,8mm u pilového kotouče nad průměr 800mm

Házivost pilového kotouče se měří v upnutém stavu poblíž patní kružnice, přičemž je třeba dbát na kvalitu upínacích přírub, které mají mít minimální průměr 5x√Dpily.

 • vytužení:
  Vhodnou úpravou předpětí se zvyšuje tuhost pilových kotoučů,což umožňuje zvýšit posuv a zlepší se též přesnost řezání a jakost řezné plochy. Pilové kotouče jsou při výrobě vytuženy pro řeznou rychlost 60 m/s u menších tlouštěk a 80 m/s u  větších tlouštěk pilových kotoučů. Odpovídající otáčky, na které je pila vytužena, jsou uvedeny na pilovém kotouči.
 • rozvod:
  Velikost rozvodu (jedna strana) zpravidla bývá velikosti 1/4 tloušťky těla pily. Rozvádí se pouze horní třetina zubu. Rozvod musí být symetrický,jinak pilový kotouč zabíhá na stranu většího rozvodu. Rozvod se zásadně upravuje před ostřením, po ostření se pouze překontroluje a poopraví, je-li třeba. Při použití příliš malého rozvodu se pilový kotouč zahřívá, ztrácí tuhost a zabíhá. Při příliš velkém rozvodu vznikají ztráty větším prořezem, vyšší spotřebou energie a zvětšenou drsností řezné plochy.
  • Pro měkké dřevo volíme větší rozvod než pro tvrdé dřevo
  • Pro podélný řez volíme větší rozvod než pro příčný řez
  • Pro vlhké dřevo volíme větší rozvod než pro suché dřevo
  • Pro zmrzlé dřevo volíme menší rozvod než pro nezmrzlé
  • Při špatném stavu stroje volíme větší rozvod.
    
 • ostření:
  Pro ostření pilových kotoučů lze doporučit brusný kotouč z bílého nebo šedého korundu,střední zrnitosti a tvrdosti, pórovitého až velmi pórovitého slohu s keramickým nebo bakelitovým pojivem. Kotouč s keramickým pojivem má označení:
  • A99 60L 9V (bílý)
  • A96 60L 9V (šedý)

 

Nejčastější příčiny nižší trvanlivosti ostří:

přehřátí ostří:

projevuje se změnou barvy špičky břitu způsobenou přehřátím materiálu při broušení. Přehřátí může být způsobeno příliš velkým tlakem (velký úběr materiálu) brusného kotouče na broušený povrch, příliš tvrdým brusným kotoučem, příliš jemnou zrnitostí brusného kotouče, špatným upnutím nástroje nebo intenzivním broušením bez chlazení.

 

příliš velká řezná rychlost:

 • v = řezná (obvodová) rychlost v m/s je:
  • 60 m/s pro menší tloušťky pil
  • 80 m/s pro větší tloušťky pil
 • n = otáčky pilového kotouče (ot / 1min)
 • D = průměr pilového kotouče (mm)
 • vzoreček pro výpočet řezné rychlosti: (m/s)
  výpočet otáček: (otáček / 1 min)

 

příliš malý posuv připadající na jeden zub:

 • u = rychlost posuvu (m / 1min)
 • n = otáčky pilového kotouče (ot / 1min)
 • z = počet zubů nástroje

 

Servis:

Zajišťujeme kompletní servis pilových kotoučů bez SK plátků, tedy: ostření, rozvod, přerovnání, vytužení a úpravy otvorů.