prodej@pilanamarket.cz +420 573 502 911

Údržba a správné používání pilových listů

 

Pro co nejdelší životnost a správnou funkci nástrojů je nutné je pravidelně a řádně udržovat.

 

Všeobecně

Nástroje "RP pro rozvod“, “RP pro pěch“ a nástroje s tvrdochromovým povlakem dodáváme jako polotovar, tedy je nutno před prvním použitím správně rozvést (napěchovat, egalizovat) a naostřit.
Pilové listy se stelitovanými zuby dodáváme již naostřené a připravené k práci.

Dále v textu jsou uvedena doporučení a pokyny, jak by se mělo s nástroji zacházet. Pokud nebudou dodrženy, není bohužel možné garantovat bezproblémovou funkčnost nástrojů a uznat případné stížnosti a reklamace z tohoto plynoucí.

 

Skladování

Nástroje je nutno skladovat za teplot 0°C - 45°C v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu do 60%. Ve vlhčím prostředí mají nástroje, jako ostatně všechny výrobky z železných kovů, tendenci korodovat. Totéž platí pro chladnější prostředí než uváděné (kondenzace vlhkosti ze vzduchu).

 

Provozní servis

Důležité je po každém řezání provést provozní servis.

Provozním servisem se rozumí:

 • kontrola a korekce rozvodu (u pilových listů s rozváděnými zuby)
 • kontrola a korekce pěchu (u pěchovaných nástrojů)
 • přeostření nástrojů

Pokud budou nástroje delší dobu mimo pracovní proces (v řádech dnů) je dobré plochy ošetřit konzervačním olejem, zabrání se tak nechtěnému nástupu koroze.

Po každých cca 5-6ti přebroušeních se doporučuje zkontrolovat vnitřní pnutí v nástroji, případně upravit do žádaných hodnot.

 

Rozvádění zubů

Správný rozvod zubů má velký vliv na výslednou drsnost řezné plochy a zejména na geometrickou přesnost rozměrů. Na jeho hodnotě a stejnoměrnosti (a samozřejmě také na posuvu materiálu do řezu) totiž závisí množství odebraného materiálu na jeden zub.
Hodnota drsnosti řezaného povrchu se zvětšuje s velikostí rozvodu (velikostí úhlu vychýlení) a vyššího posuvu na zub.

Podstata dosažení správného rozvodu rámových pil spočívá ve střídavém vyhýbání zubů do strany o hodnotu, která nebude ani příliš velká, ani příliš malá (a s tím související problémy – viz výše).

Obecně by se zuby měly rozvádět cca v 1/3 výšky od špičky zubu, přičemž rozvod na jednu stranu nemá přesáhnout hodnotu poloviny tloušťky těla.

 

Velikost rozvodu ovlivňuje řada faktorů:

 • druh dřeva (pro měkké, vláknité dřevo je nutný větší rozvod)
 • vlhkost a tepelný stav dřeva (vlhké dřevo při stejném rozvodu svírá nástroj více než suché dřevo)
 • přesnost upnutí nástroje
 • přesnost vedení kmene (při nepřesném vedení je třeba více rozvést)
 • rovinnost a stav nástroje (pokud jsou listy zkřivené, s boulemi ale je možné je stále použít, je třeba většího rozvodu)
 • rozměrech nástroje

 

Doporučené hodnoty pro rozvod RP
Dřevo
Rozvod na jednu stranu
 Měkké - vlhkost do 25%
0,55 mm - 0,65 mm
 Měkké - vlhkost nad 25%
0,65 mm - 0,75 mm
 Měkké - zmrzlé
0,55 mm - 0,65 mm
 Tvrdé - vlhkost do 25%
0,45 mm - 0,50 mm
 Tvrdé - vlhkost nad 25%
0,55 mm - 0,60 mm
 Tvrdé - zmrzlé
0,45 mm - 0,50 mm

 

Pro dosažení rovnoměrnosti tohoto vychýlení a tím i přijatelné kvality řezné plochy je nezbytné:

A) Použití vhodného rozváděcího přípravku

 • ideální způsob je použití rozváděcího stroje
 • cenově méně náročný způsob mohou představovat rozváděcí kleště

B) Použití vhodného měřidla ke kontrole správnosti rozvodu

 • ideálně číselníkového úchylkoměru

 

Příčiny, následky a odstraňování možných chyb, způsobených špatným rozváděním

 

Vada
Příčina
Následek
Náprava
Jednostranný rozvod
Nedostatečná kontrola rozvodu
Zabíhání pilových listů
(tzv. S řez)
kontrola přesným měřidlem, vyrovnání tělesa nástroje, úprava rozvodu
Nepřesný rozvod
Nekontroluje se rozvod; nepřesné měřidlo rozvodu; těleso nástroje není vyrovnáno, nebyl upraven rozvod před ostřením a zkontrolován po ostření
Drsný povrch řeziva; zabíhání; nízké posuvy
Kontrola a korekce rozvodu po ostření, odstranění jehly, očištění listů
Malý rozvod
Nekontroluje se rozvod, nepřesné měřidlo rozvodu
Přehřívání nástroje, zabíhání, nízké posuvy
Dodržování předpisu pro přípravu nástrojů
Velký rozvod
Zvětšení procenta pilin, větší spotřeba energie, zabíhání, drsný povrch, vlnitý řez
Poškození břitů zubů
Nešetrné zacházení s nástroji
Snížení výkonu nástroje, větší drsnost povrchu
Odstranění příčin

 

 

Správný rozvod:

 • rovnoměrný na obě strany
 • zuby jsou rozvedeny všechny stejně, přesně
 • přesah na jednu stranu není větší než ½ tloušťky těla pily ani není příliš malý